Företaget


Affärsidé

Att utveckla kraftfulla och användarvänliga systemlösningar tillsammans med en god utbildnings- och konsulthjälp.

Lite historik

Stringenta har verkat på marknaden sedan 1998. Då inköptes produkten Ekomix (redovisnings- och fastighetssystem) av företaget Fastmix. Fastmix hade då verkat på marknaden i drygt 10 år. Några av personerna är fortfarande verksamma i Stringenta. I och med övertagandet startades nyutveckling av fastighetssystemet Strifast.

Stringenta verkar utan behov av extern finansiering, vilket gör företaget mindre känsligt för svängningar på marknaden. Företaget är specialiserade på mindre och medelstora kunder, med högt ställda krav på funktion och integration med andra systemlösningar.
Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB