Kundreferenser

För att få information om hur Strifast Fastighetssystem fungerar i förvaltarens vardag finns inget bättre sätt än att ta del av användarnas egna erfarenheter och upptäckter. Vi har samlat några intryck från våra användare.

Västporten

Västporten är ett lokalt, engagerat och komplett fastighetsförvaltningsbolag i Borås.

"Vi är moderna och nytänkande. Vår idé är enkel, vi vill kunna hjälpa bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare till att få en enkel vardag. De tjänster vi erbjuder är fastighetsskötsel, lokalvård, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Vi använder Strifast Fastighetssystem och Visma Administration. Tillsammans med Stringenta AB har vi byggt upp hanteringen av vår förvaltning av bostadsrättsföreningar. Strifast passar vår förvaltning mycket bra och är enkelt att arbeta med. Strifast BRF-modul har en komplett hantering av bostadsrätter och programmet har många anpassade och smarta funktioner som underlättar vårt arbete."

- Johan Ivarsson, delägare Västporten i Borås

Häglunds Fastighetsförvaltning

Häglunds Fastighetsförvaltning är familjeägd i 4:e generationen och äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler om ca 60.000 kvm i Eslöv, Lund och Staffanstorp.

"Vi har använt Strifast Fastighetssystem sedan det lanserades och har aldrig haft anledning att byta. Tillsammans med Visma Compact har vi tillgång till alla de funktioner vi behöver för att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning och bokföring.

Särskilt supporten och Stringentas nära utvecklingsarbete med sina kunder vill vi lyfta fram som värdefullt. Genom ett personligt bemötande kan ofta specifika önskemål och förbättringsförslag implementeras på kort sikt."

- Martin Häglund, delägare Häglunds Fastighetsförvaltning i Eslöv

Schenker Property Sweden AB

Schenker Property Sweden AB förvaltar över 500 000 kvm lokalyta i sina logistikfastigheter över hela Sverige, varav 10% till externa hyresgäster.

"Vårt lokalbestånd kräver ett hyressystem som är välutvecklat, användar-vänligt, flexibelt, lätt att integrera, utvecklingsbart – till rimliga kostnader. Strifast uppfyller detta med råge och stödjer oss i vår kunddialog. Systemet erbjuder även många möjligheter som vi i dagsläget inte nyttjar."

- Tommy Widing, controller/ekonomichef hos Schenker Property Sweden AB

Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB