Webbvisning av Strifast

Vi erbjuder kostnadsfri webbvisning av Strifast. Visningen sker direkt på din dator via en uppkoppling till vår webbserver. Det enda du behöver är en telefon och en dator med bredbands-uppkoppling. Webbvisningen kan göras för flera samtidigt uppkopplade datorer om ni önskar detta.

Enklare kan det inte bli

Vi kan via uppkopplingen interaktivt visa Strifast Fastighetssystem, dess funktioner och uppbyggnad. Du behöver inte ta dig från kontoret och du avgör själv hur mycket eller lite av Strifast du önskar se. En webbvisning brukar pågå ca 1 timma.
Strifast översikt
Ta chansen att se hur Strifast kan effektivisera och förenkla din vardag. Varmt välkommen att boka en webbvisning.

Boka en webbvisning

Bokning sker på telefon 033-10 35 60. Vi bestämmer tillsammans en lämplig tid för webbvisningen.

Om du vill kontaktad av oss, skickar du ett mail till webbvisning@stringenta.com. Tänk på att ange ditt namn, företag och telefonnr för att vi skall kunna kontakta dig. Du får gärna ange förslag på datum och tid för webbvisningen.

Copyright © 2020 Stringenta AB • Producerad av Stringenta AB